НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812―1887) =
Józef Ignacy Kraszewski =
Юзеф Игнаций Крашевский =
Юзеф Ігнацій Крашевський»
Інфармацыйнае электроннае выданне на 2-х DVD-дысках

DVD №1

DVD №2